2017-02-15

Resenärerna nöjda med färdtjänst och sjukresor

90 procent av resenärerna som använder färdtjänst eller sjukresor är nöjda med både sin beställning och den senaste resan. Det visar Svensk Kollektivtrafiks undersökning som baseras på svar från 40 000 personer i hela landet. Trots det höga betyget minskar nöjdheten svagt jämfört med tidigare år.

– Vi ser i våra analyser att fortsatt hög nöjdhet bibehålls om beställningscentralen fokuserar på svarstid och bemötandet i telefon. Det är också viktigt med förarens bemötande och att resenären kommer fram på utlovad tid, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

 Hela 96 procent anger att de är nöjda med tjänsten om resenären snabbt får svar i telefon när de ska beställa och dessutom inte råkat ut för försening på sin resa. De som är yngre reser oftare dagligen i färdtjänsten och är inte lika nöjda som genomsnittet, det skiljer nio procentenheter. 

– Nöjdheten varierar också beroende på vilken funktionsnedsättning resenären har.  Detta är något vi i branschen måste ta till oss och arbeta vidare med, säger Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik.

De allra flesta är nöjda med förarens bemötande, 93 procent sammanslaget, och 95 procent anser att föraren hittar till rätt adress.

– Förare som kör serviceresor har ett stort ansvar för de som av olika skäl inte kan resa med vanliga kollektivtrafiken och där finns det ett extra behov av trygghet, korrekt bemötande och hög servicenivå, säger Mattias Andersson. Den förarcertifiering som många av våra medlemmar bedriver är därför ett viktigt medel för att både stärka förarens kunskaper och trygga en god kvalitet för resenären.

Ta del av rapporten

Läs mer om Anbaro - Barometern för anropsstyrd trafik

För mer information:

Mattias Andersson, ansvarig ANBARO,  076-526 90 75