2021-02-12

Restriktioner för långväga kollektivtrafik införs

Den 12 februari beslutade regeringen om vissa begränsningar för långväga kollektivtrafik från och med den 14 februari. Förordningen riktar sig främst till långväga tåg- och busslinjer med bokningsbara platser men berör även de linjer som är över 15 mil i den regionala kollektivtrafiken och saknar platsbokning.

- Det är viktigt att hindra smittspridningen. Våra medlemmar, de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, gör ett fantastiskt jobb för att hantera detta. Tillsammans med resenärerna ser de till att de som måste resa med kollektivtrafiken kan göra det tryggt och säkert, säger Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik. 

För de regionala kollektivtrafikmyndigheter som berörs av begränsningarna den 14 februari gäller det att fortsätta uppföljningen och mätningen av beläggningsgraden. Det gör de tillsammans med trafikföretagen för att prognosticera efterfrågan och anpassa utbudet så långt det är möjligt. Dessutom kan lokala anpassningar göras vid behov.

Dessutom gäller branschens tidigare råd till resenärerna, med eget ansvar i fokus:

• Res bara om du måste. Är du över 70 eller tillhör en riskgrupp, undvik att åka. Kan du undvika kollektivtrafiken genom att jobba hemifrån, gör det

• Håll avstånd. Sprid ut er i bussen/på tåget. Vänta på nästa buss om det redan är många ombord

• Undvik rusningstrafik om du kan. Bered plats för de som har samhällskritiska funktioner

• Använd munskydd vid resor i rusningstrafik


Kontakt: Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik
Tel: 070 - 762 33 23