2017-04-06

Riksdagsmöte om regionala banor

Den 6 april hölls en riksdagsfrukost kring de regionala banorna. Uppslutningen av riksdagsledamöter var god och med bred politisk spridning. De regionala banorna måste få fortsätta skapa samhällsnytta och om inte regeringen, riksdagen och Trafikverket ändrar fokus är mer än 90 000 tågavgångar hotade på dessa 16 nedläggningshotade banor.

Potentialen till fördubbling och i vissa fall även tredubbling av resandet på dessa sträckor är god. I närheten av banorna bor två miljoner invånare och förutom arbets- skol- och fritidspendling drabbas näringslivets godstransporter på 15 av dessa banor om underhåll och investeringar för framtidssäkring hotas. På frukosten presenterade Mattias Andersson från Svensk Kollektivtrafik ett nationellt perspektiv vilket tillsammans med regionala perspektiv från Jönköping och Västra Götaland gav en allsidig belysning kring de möjligheter och utmaningar regionerna står inför.

Ta del av Svensk Kollektivtrafiks PM om de 16 hotade regionala banorna

 

På bilden: Fr v: Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande i Västra Götalandsregionen, Malin Wengholm (M) regionråd, Region Jönköpings län och Karin Svensson Smith (MP), Trafikutskottets ordförande