2015-05-21

RTAF-möte i Göteborg

Svensk Kollektivtrafik ingår i Trafikverkets regionala och nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning, RTAF. Syftet är att genom dialog mellan funktionshindersrörelsen, trafikmyndigheter och andra aktörer inom trafik- och transportsektorn verka för genomförande av de nationella funktionshinderspolitiska målen. Nyligen genomfördes möte i Göteborg.

(Foto: Västtrafik)

På mötet presenterades och diskuterades förutom RTAFs punkter Trafikverkets trafikledningscentral och det Västsvenska paketet.

Vidare presenterade representanter för Fastighetskontoret och Färdtjänsten Göteborg det pris som Göteborg fick av EU under 2014; Göteborg Access city award. Pris för genomtänkt arbete med tillgänglighet och användbarhet, Staden tillgänglig för alla.

Slutligen visade Västtrafik sina framtida planer samt funktion och förändring av Nils Ericsonterminalen.

I dagsläget ingår ca 15 nationella organisationer bl.a. Svensk Kollektivtrafik.

Kontaktperson Svensk Kollektivtrafik
Björn Sundvall