2018-10-26

Ruter vann filmtävlingen

Det blev Ruter som vann filmtävlingen "Best of Nordic Public Transport 2018."

Eirik Andersen från Ruter tog emot priset under Persontrafik: ett seminariepass till UITP Global Summit 2019. Filmen beskrev deras kampanj ”först av – sedan på” som riktade fokus på problemen med av- och påstigning i kollektivtrafikens fordon. I den innovativa kampanjen som filmen visar på, beskrivs detta med både fakta och en stor portion humor.

Se filmen här