2021-06-11

Så påverkas kollektivtrafiken av regeringens plan för avveckling av restriktionerna

Regeringens plan för anpassning och avveckling av coronarestriktionerna i fem steg presenterades den 27 maj. Samtliga steg kommer sannolikt att påverka kollektivtrafiken, antingen direkt eller indirekt genom ökat kollektivtrafikresande.

Regeringens plan utgår från Folkhälsomyndighetens tre nivåer för smittspridning i rapporten Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19. Nivåerna fastställs genom en samlad bedömning av regeringen, i dialog med Folkhälsomyndigheten, av smittläget, belastningen i hälso- och sjukvården och vaccinationsgraden i befolkningen.

För att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen ska kunna förbereda sin kommunikation när coronarestriktionerna lättas och avvecklas har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Sveriges Bussföretag och Tågföretagen skickat en skrivelse till Folkhälsomyndigheten om att vi snarast vill inleda dialog om hur och när våra medlemmar bör kommunicera vid anpassningen av smittskyddsåtgärderna.

Steg 1 – trädde i kraft 1 juni
Kollektivtrafiken påverkas indirekt genom att resandet med kollektivtrafik sannolikt kommer att öka när taket för antalet deltagare höjs för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och när rådet för distansundervisning för utbildning av vuxna tas bort.
Steg 2 - beräknas träda i kraft den 1 juli 2021
Kollektivtrafiken påverkas indirekt genom att fler väljer att resa kollektivt när deltagartaken för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar höjs ytterligare och när rådet om att arbetsplatser ska skjuta upp eller använda digitala alternativ till tjänsteresor och konferenser lättas upp samt när bl.a. rådet om att endast umgås med den närmaste kretsen tas bort. Folkhälsomyndigheten fick dessutom den 1 juni 2021 ett regeringsuppdrag om att göra en översyn av möjligheten att genomföra smittsäkra större evenemang.
Steg 3 – beräknas preliminärt träda ikraft 15 juli
Detta steg kommer få stor direkt påverkan på kollektivtrafiken genom att regleringen om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort, liksom rådet om munskydd i kollektivtrafiken och det generella rådet om begränsningar av antalet passagerare per fordon i kollektivtrafiken. Kollektivtrafiken kan även påverkas indirekt genom regleringen av ett visst antal kvadratmeter per person i inom- och utomhusmiljöer och i handelsplatser tas bort. Dock kommer råden om att se till att trafiken kan köras i den omfattning som behövs för att minska risken för trängsel och att informera passagerarna om hur de kan minska risken för smittspridning att ligga kvar.
Steg 4 - beräknas träda i kraft september 2021
Indirekt kan kollektivtrafiken påverkas genom ökat resande, bland annat eftersom deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i begränsningsförordningen tas bort.
Steg 5 – osäkert när det träder i kraft
Innebär i princip att (nästan) alla förordningar och råd tas bort, exempelvis att arbeta hemifrån och undvika trängsel, vilket kan påverka kollektivtrafiken indirekt genom ökat resande.

Kontaktperson: Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik.