2018-04-27

Samarbete med Tryggare Sverige

Svensk Kollektivtrafik går in som partner i den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige. Startskottet blir en workshop kring trygghets- och säkerhetsfrågor i kollektivtrafiken.

De senaste åren har känslan av otrygghet inom kollektivtrafiken ökat, särskilt i storstäderna, och trygghet- och säkerhetsfrågorna har därför kommit mer i fokus. Ihop med Tryggare Sverige ska Svensk Kollektivtrafik arbeta med nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar inom kollektivtrafiken. Startskottet blir en workshop den 17-18 maj i Stockholm.

Läs mer om Tryggare Sverige

Läs mer om workshopen