2016-04-19

Järnvägsbranschen i historiskt samarbete

Järnvägen behöver bli mer robust, tillförlitlig och med ännu bättre kapacitet. Därför stärker nu aktörerna i järnvägsbranschen sitt samarbete på flera fronter genom att enas i nybildade Järnvägsbranschens samarbetsforum (JBS). Svensk Kollektivtrafik deltar i arbetet och representerar våra medlemmar.

Vi har aldrig haft så mycket trafik på järnväg som de senaste åren. På 25 år har persontrafiken på järnväg ökat med 78 procent. Det är en positiv utveckling. Men med fler, tyngre och längre tåg blir det trångt på spåren samtidigt som järnvägen behöver underhållas och moderniseras.
Stärkt samverkan behövs för att förändra järnvägens villkor och förutsättningar. JBS är ett unikt samarbete som inkluderar hela järnvägsbranschen – de som ansvarar för järnvägen, de aktörer som transporterar och trafikerar järnvägen, fordonstillverkare, fastighetsförvaltare och aktörer som arbetar på järnvägen. JBS leds av en styrelse med representanter på högsta ledningsnivå från några av organisationerna och en oberoende ordförande som ännu inte är utsedd. Det första konstituerande mötet hölls måndagen den 11 april då ett 30-tal organisationer deltog. Syftet är att prioritera, effektivisera, samordna och driva på branschgemensamt förbättringsarbete.

– Vi ser fram emot att hela branschen kraftsamlar för järnvägens utveckling både kring strategiska frågor och systematiskt förbättringsarbete, säger Helena Leufstadius, tillträdande VD för Svensk Kollektivtrafik. Initiativet är väldigt lovande och kommer att bidra till en attraktivare kollektivtrafik för resenären.

Koordinera gemensamma projekt
Sedan järnvägen öppnades upp för fler aktörer har behovet av samordning mellan järnvägsbranschens aktörer ökat. Ett antal initiativ till samordning har tagits och nu tas ytterligare steg för att kunna driva och koordinera gemensamma projekt så effektivt som möjligt.

Driva på förbättringsarbeten
Till en början ska JBS fokusera på tre redan pågående förbättringsinitiativ och ett nytt område.
- Punktlighetssamarbetet i TTT (Tillsammans för Tåg i Tid) som kraftigt ska öka operatörernas punktlighet och järnvägssystemets robusthet.
- MPK (Marknadsanpassad Planering av Kapacitet) drivs med syftet att frigöra och optimera järnvägens totala kapacitet.
- Stärkt branschsamverkan syftar till att stärka samverkan i planering av åtgärder och trafik.
- Kultur. Vi behöver skapa och dela en gemensam kultur för hur vi bedriver vårt gemensamma förbättringsarbete och branschsamarbete framöver.
Samarbetet inom forumet bedrivs under 5 år. 2021 ska det utvärderas och beslutas om och hur samarbetet ska fortsätta.