2016-02-05

Samråd för kollektivtrafik på landsbygden

Svensk Kollektivtrafiks medlemmar kommer att delta i Trafikverkets samråd om extra medel till kollektivtrafik i landsbygden. Samrådet är en följd av regeringens beslut att främja hållbara transporter i landsbygd och locka fler resenärer att använda kollektivtrafiken på landsbygden.

Under år 2016-2019 satsar staten omkring 200 miljoner kr per år på kollektivtrafik i landsbygd. Dessutom ökas järnvägsunderhållet med 100 miljoner kronor per år att förbättra järnvägssystemets funktionalitet utanför de stora och mest trafikerade banorna. Även vägunderhållet ökas med 100 miljoner kr per år.

Trafikverket kommer hålla samråd om de extra medlen för kollektivtrafik i landsbygd med regionala kollektivtrafikmyndigheter och planupprättare mellan 18 februari- 9 mars. Samråd kommer längre fram att hållas om fördelningen av de höjda anslagen till järnvägs- och vägunderhåll. Svensk Kollektivtrafik ingår i en referensgrupp som kommer att diskutera det sammanställda resultatet av samråden med branschen.

Dessutom har VTI fått i uppdrag att genomföra en studie om effektiva och innovativa lösningar för att öka möjligheterna att resa kollektivt på landsbygden.

Läs mer i regeringens pressmeddelande.