2015-10-08

Samtal om framtidens kollektivtrafik

Vd Stefan Sedin kommer att delta i Regeringens framtidsarbete. Han är inbjuden att delta i en Strategisk Dialog med rundabordssamtal om det lokala framtidsarbetet – utmaningar, möjligheter och konkreta förslag till handling och samverkan.

Dialogen arrangeras av analysgruppen Grön Omställning och konkurrenskraft. Ansvarig minister är Kristina Persson och analysgruppens ordförande är Maria Wetterstrand.