2018-06-29

Samtal om kompetensförsörjning

Svensk Kollektivtrafik har deltagit i ett rundabordssamtal angående kompetensförsörjning för kollektivtrafiken i stockholmsregionen under ledning av SLL:s Landstingsdirektör Malin Frenning.

Svensk Kollektivtrafiks vd Helena Leufstadius medverkade tillsammans med representanter från bland annat Länsstyrelsen, StorStockholm, Arbetsförmedlingen, Keolis samt Caroline Ottosson, Trafikförvaltningen SLL. 

Stockholmsregionen växer väldigt snabbt, till 2050 beräknas det finnas 3,4 miljoner invånare i Stockholms län. Redan nu är det kompetensbrist i den offentliga sektorn och det saknas också kompetens för att bygga all den infrastruktur som behövs. Under mötet lyftes frågor hur teknikutveckling, digitalisering och automatisering kan minska kompetensbristen. Det är t ex svårt att attrahera bussförare att komma hit och arbeta, därför är det viktigt att arbeta med de grupper som redan finns här, t ex de nyanlända. Keolis har själva utbildat 120 busschaufförer i år. Om man inte får tag på fler förare innebär det inställda turer, vilket skulle få stor påverkan på samhällsekonomin. Det blev ett bra inledande möte med många bra inspel och ett uppföljningsmöte sker i höst där frågorna ska diskuteras vidare.