2015-05-04

Samtrafiken och Svensk Kollektivtrafiks möte om tillgänglighet i kollektivtrafiken

Den 29 april genomfördes ett möte om tillgänglighet inom kollektivtrafiken. Deltagare var ett tjugotal medlemmar i Svensk Kollektivtrafik samt representanter för delägare i Samtrafiken.

Nina Waara, Uppland, Anna-Karin Malm, Jönköping samt Thony Lundberg, Örebro presenterade deras respektive arbete med tillgänglighet i regionens trafik. Både presentationerna och de följande diskussionerna visade att det återstår både ökad insikt och arbete innan vi uppfyller målen i de regionala trafikförsörjningsprogrammen.

Karolina Celinska från DHR delade med sig av sina erfarenheter att resa i rullstol i några andra länder.

Samverkan kommer att fortsätta mellan Svensk Kollektivtrafik och Samtrafiken när det gäller tillgänglighet och användbarhet i vår kollektivtrafik.

Kontaktperson
Björn Sundvall
Svensk Kollektivtrafik