2018-02-02

Satsning på krisberedskap

Transportsektorns samverkan inför samhällsstörningar, TP SAMS, är nu inte längre bara ett projekt. Med finansiering av staten kommer Trafikverket att upprätta ett kansli som tillsammans med styrelsen ska driva fortsatt arbetet kring krisberedskap och samhällsstörningar.

Svensk Kollektivtrafik är en av branschföreträdarna i TP SAMS. En verksamhetsplan för 2018-20 är fastställd, kommunikationsarbetet ska utvecklas och en struktur för att förmedla kompetenser och resurser vid samhällsstörningar ska upprättas. Under 2018 kommer två övningar på nationell nivå och två på regional nivå att genomföras.

Den 1 februari hölls årets första möte där Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) presenterade ett exempel på lyckad samverkan och ledning i Falun, då man vid en husrannsakan fann över 1000 kg sprängämnen i en villa mitt i stan. Det blev en lärorik händelse där många aktörer under hela 14 dagar fick stor nytta av den modell för  krisberedskap och samverkan som kommunen redan hade infört och som nu sprids till flera kommuner i Sverige.

Läs mer om TP SAMS