2019-05-17

Taxameter, viten och upphandlingskrav på seminarium

Närmare 50 personer träffades på årets upphandlingsseminarium för Serviceresor som Svensk Kollektivtrafik arrangerade tillsammans med Svenska Färdtjänstföreningen. I programmet ingick bland annat frågor som upphandlingskrav med sociala villkor, för- och nackdelar med taxiavtalet samt vad som är tänkt att ersätta taxameterdispenserna.

Under dagen diskuterades också drivkrafter med viten och bonus samt hur modellavtalen används idag. Upphandlingsmyndigheten, Transportarbetareförbundet och Transportstyrelsen var några av de externa organisationer som bidrog på mötet. Juristen Roger Hagman reflekterade över rättsfall och hur man kan agera med olämpliga, ogiltiga och oacceptabla anbud. Göteborgs stad berättade om sin upphandling av RIAK och Riksfärdtjänstresor. Västtrafik berättade både kring hur man genomför avtalskontroll med hjälp av FRIDA både i register och i fält samt hur man agerade när en större transportleverantör säger upp avtalet.