2019-08-15

Almedalen: Skenande kostnader stämmer inte

Under Almedalsveckan höll Svensk Kollektivtrafik ett välbesökt seminarium om kollektivtrafikens kostnadsutveckling och vad som är en rimlig ökning i relation till medvetna politiska beslut för ett hållbart samhälle.

Det har spritts en bild av att kollektivtrafiken är en kostnadsbomb, men ingen som talade på seminariet höll med om detta. Snarare är takten på kostnadsökningen rimlig i förhållande till inflation och produktionstillväxt.

Vd Helena Leufstadius bemötte bilden av "skenande kostnader" och diskuterade orsaker och åtgärder tillsammans med de övriga medverkande, bland annat kring ökat utbud, tillgänglighet, löneutveckling och framkomlighet. 

Övriga seminarier på Almedalen
Tillsammans med Västtrafik hölls ett seminarium om kollektivtrafik och hälsa, där Västtrafik presenterade sina åtgärder för att minska miljöutsläppen och satsa på elbuss och WSP presenterade en rapport som bland annat slog fast att satsningar på kollektivtrafik ska konkurrera med bilresande, inte de resenärer som annars skulle ha gått eller cyklat.

Svensk Kollektivtrafik var även med och arrangerade Partnersamverkans seminarium om mobilitetstjänster, Mattias Andersson deltog på MTRs seminarium om systematisk samverkan, Helena Leufstadius diskuterade hur olika aktörer tillsammans kan öka tryggheten i kollektivtrafiken med Tryggare Sverige. Dessutom medverkande vi vid rundabordssamtal och möten med olika beslutsfattare på plats.