2016-04-19

Informera barnen med hjälp av skolskjutsen.se

Nu finns helt nytt informationsmaterial för barn som ska åka skolskjuts. Det är Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet och Trygg-Hansa som hållit i projektet. På skolskjutsen.se kan man fritt ladda ner material efter behov, med allt från animerade filmer och färdig lektion till lärarhandledning och frågesport.

Varje år åker 400 000 barn i Sverige skolskjuts. För att färden till och från skolan ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Från Svensk Kollektivtrafik har kommunikationschef Anita Stenhardt och Anders Bagewitz från Länstrafiken Kronoberg har suttit med i styrgruppen.

– Genom det här projektet vill vi lyfta trygghets- och säkerhetsarbetet inom skolskjutsen och öka kunskapen om säkerhetsfrågor hos barn och föräldrar. Målet är förstås att ingen skolelev ska skadas eller omkomma i anslutning till skolskjutsen, säger Agneta Weissglas, projektledare.

Läs hela pressmeddelandet
www.skolskjutsen.se