2020-03-12

Skrivelse till Folkhälsomyndigheten om riktlinjer för kollektivtrafiken och COVID-19

Idag har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med Tågföretagen skickat en gemensam skrivelse till Folkhälsomyndigheten där vi efterfrågar riktlinjer för COVID-19. Myndigheter i andra länder och från EU-håll har tagit fram konkreta riktlinjer för kollektivtrafiken.

Läs hela brevet här