2017-12-01

Stark samverkan vid samhällsstörningar

Det blev en Grand Final när TP SAMS höll sitt sista styrelsemöte efter etableringsfasen som varat i tre år, med besök på Regeringskansliet där styrelsen diskuterade med infrastrukturministern Tomas Eneroth om transportsektorns förutsättningar för att medverka i planeringen för höjd beredskap inom ramarna för det civila försvaret.

Mötet avslutades med ett gemensamt besök på Trafikverkets trafikledning i Runda Huset. Ministern visade på ett stort engagemang och Trafikverket har nu både fått ett uppdrag och medel för att kunna ta ett övergripande samordningsansvar. Under etableringsfasen blev allt riggat för det fortsatta arbetet inom TP SAMS. En kanslifunktion ska inrättas på Trafikverket, Roland Sandelin tar över ordförandeskapet och Anders Backman, Trafikverket blir vice ordförande. Ytterligare personal rekryteras efter årsskiftet. Styrelsen där Svensk Kollektivtrafik ingår består av 20 medlemmar från berörda myndigheter och privata aktörer. 

Läs mer om TP SAMS