2016-02-29

Stärkt meddelarskydd inom kollektivtrafik och färdtjänst

Regeringen vill stärka meddelarskyddet för privatanställda i samhällsfinansierade verksamheter. Sedan tidigare pågår arbete för att stärka meddelarskyddet i skola, vård och omsorg. I januari tillsatte regeringen en utredning som ska analysera vilka ytterligare verksamheter, t.ex. kollektivtrafik och färdtjänst, som bör omfattas av stärkt meddelarskydd.

Stärkt meddelarskydd innebär att bland annat arbetsgivare förbjuds att efterforska vem i organisationen som har lämnat uppgifter till grundlagsskyddade medier och att utsätta denne för negativa åtgårder på grund av detta. Detta ger trygghet för den som lämnar uppgifter om verksamheten och bidrar till att lättare upptäcka eventuella missförhållanden. Det kan i sin tur medföra en högre kvalitet i verksamheterna och att brukarnas ställning stärks. Genom att insynen i hur skattemedlen används blir större kan ett stärkt meddelarskydd också leda till ett effektivare utnyttjande av samhällets resurser. Uppdraget ska redovisas senast den 2 maj 2017.

Läs mer