2015-09-01

Stefan Sedin med i EU-kommitté

Stefan Sedin, VD för Svensk Kollektivtrafik blir ny representant i UITPs EU-kommitté. Den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP bevakar och arbetar med frågor för upphandlad kollektivtrafik och kollektivtrafik i offentlig egen regi, har för sitt aktiva arbete inom EU en särskild kommitté med säte i Bryssel.

- Jag tackar för förtroendet. Kommittén blir en plattform för Svensk Kollektivtrafik där vi kan arbeta med kollektivtrafikfrågor på internationell nivå, säger Stefan Sedin.

I kommittén finns två svenska representanter. Förutom Stefan Sedin fortsätter även Anna Grönlund, branschchef och vice VD Sveriges Bussföretag som representant för trafikföretagen från svensk sida. Kommittén har till hjälp ett antal hel- eller deltidsanställda experter på kollektivtrafik och relaterade frågor.