2015-05-21

Stockholm huvudkandidat för UITPs världskongress 2019

Stockholm har tillsammans med Barcelona och Birmingham blivit utvalda som huvudkandidater i den fortsatta processen som värdstad för UITPs världskongress och utställning 2019. Ansökan om värdskapet utgör ett samarbetsprojekt mellan Trafikförvaltningen SLL, Svensk Kollektivtrafik, Stockholms Convention Bureau och Stockholmsmässan.

(Foto: Janne Danielsson)

UITP är den världsomspännande branschorganisationen för all kollektivtrafik och anordnar vartannat år en världskongress och utställning. UITP Direktionen föreslog Barcelona, Birmingham och Stockholm som tre tänkbara kandidater för värdskapet för kollektivtrafikens största händelse under 2019. Över 30 städer uttryckte sitt intresse för att vara värd för evenemanget.

Nästa steg i anbudsprocessen, som pågår till och med januari 2016, består av en grundlig analys av de tre kandidaterna och deras potential. Det slutliga beslutet fattas av UITP under våren 2016.

Världskongressen med anslutande utställning är ett utmärkt tillfälle att marknadsföra Sverige och Stockholms ledande position i världen inom kollektivtrafik ur olika aspekter. Värdskapet för en händelse av denna storlek och betydelse utgör också ett viktigt bidrag till ekonomin i Stockholmsregionen och nationellt.

Den senaste världskongressen, den sextionde i ordningen av UITPs världskongress och utställning, hölls i Genève i maj 2013 med mer än 25 000 besökare från 75 länder, 2 000 kongressdeltagare, 326 utställare från 35 länder och över 200 internationella representanter från press och media. Nästa världskongress är i Milano den 8-10 juni 2015. www.uitpmilan2015.org

Kontaktperson hos Svensk Kollektivtrafik:
Anita Stenhardt