2017-03-28

Elbussar i Eindhoven

Ett 50-tal skandinaver varav tre svenska deltagare - John Wendler, X-trafik, Mattias Adell, Svensk Kollektivtrafik och Dennis Solid, UL (se bilden) - var med på en studieresa till Eindhoven som arrangerades av Norsk Kollektivtrafikkforening och den norska miljöorganisationen Zero.

Eindhoven är den stad i Europa som är först ut med elbussar på bred front. I december förra året togs 43 batteridrivna ledbussar in i bussflottan i staden, och utgör nu stommen i stadens kollektivtrafik.

Representanter för kollektivtrafiken i Eindhoven och Amsterdam, UITP, busstillverkaren VDL och operatören Hermes/Conexxion (Transdev) höll mycket intressanta presentationer, och programmet innehöll även besök i bussdepån där bussarna laddar upp batterierna, samt provturer med elbussarna. Det fanns även tid för deltagarna på resan att utbyta erfarenheter och tankar kring hur man kommer igång med elbussar. I Skandinavien verkar det som Trondheim blir den första staden som introducerar elbussar i full skala med 40 bussar.