2018-12-17

Studieresa till New York

Följ med på fyra intensiva dagar i New York den 28 april - 2 maj 2019. Svensk Kollektivtrafik anordnar en studieresa i samarbete med Stiftelsen Tryggare Sverige för att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller trygghet i kollektivtrafiken.

Resan innehåller en mängd studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på arbetet med att skapa attraktiva, säkra och trygga städer. I programmet behandlas bland annat kollektivtrafikens roll i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt erfarenheter från polisen.

Läs mer och ta del av programmet här.