2015-01-23

Svensk Kollektivtrafik deltar i fördjupat samråd kring Modern Trafikledning

Trafikverket har bjudit in branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik och Tågoperatörerna till löpande samråd under processen kring förändrade arbetssätt och nytt nationellt trafikledningssystem.

Efter det första samrådsmötet i veckan kunde det konstateras att Trafikverket hörsammat delar av Svensk Kollektivtrafiks remissvar ”Rätt funktion på rätt plats?” (läs remissvaret här) rörande befintliga redundansbrister samt risker och komplexiteten i projektet. En fördjupad riskanalys för projektet kommer att göras de närmaste månaderna, vilken kommer att behandlas på nästa samrådsmöte.

Svensk Kollektivtrafik representerades av Mattias Andersson och Conny Strand från kontoret samt Per Sidetun, Värmlandstrafik, Bengt Hultin, Trafikförvaltningen SLL och Stefan Rindestig, Öresundståg. Samrådet kommer att avrapporteras på nästa järnvägsnätverksmöte.