2018-06-29

Svensk Kollektivtrafik i Almedalen

Ska du till Almedalen? Svensk Kollektivtrafik medverkar vid flera olika seminarier under Almedalsveckan, och flera av våra medlemmar finns också med i programmet.

Hur kan kollektivtrafiken bidra till minskade klimatutsläpp?
Tisdagen den 3 juli kl 13:00 -14:00.
Partnersamverkans seminarium där WSP kommer att presentera en ny rapport om hur kollektivtrafiken kan bidra till klimatmålet för transportsektorn. Med bl a Karin Brundell Freij, WSP, Ulrika Frick (MP). Teres Lindberg, (S) och Karl Henriksson (KD).

Trängsel på spåret – hur får vi infrastrukturen att räcka till allt vi vill?
Måndag 2 juli 12:30 - 13:30.
SJ anordnar seminarium med bl a Crister Fritzon, SJ, Lena Erixon, Trafikverket, Karin Svensson-Smith, Trafikutskottet och Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.

Trygghet i kollektivtrafiken
Torsdag 5 juli 11:00 - 11:45.
Hur kan kollektivtrafiken bli navet i kampen mot brott och otrygghet? Seminarium med bl a Kristoffer Tamsons, SLL, Jonas Lindberg, stiftelsen Tryggare Sverige och Helena Leufstadius, Svensk Kollektivtrafik.

Hur kan ett webbaserat analyssystem för kollektivtrafik driva samhällsplanering och stadsutveckling?
Onsdag 4 juli 10:00 - 10:45.
Med Mohammad Sabet, Arne Andersson, Marie Christensson, Ove Fredriksson och Asmirelda Imsirovic, Kollektivtrafikförvaltningen, Region Västmanland.

Så säkrar vi framkomligheten i våra städer
Måndag 2 juli 13:00 - 13:45
Västtrafik och Keolis arrangerar med bl a Roger Vahnberg, vice vd, Västtrafik.