2021-03-12

Sverige kräver ändring i EU:s taxonomi

Sverige står inte bakom EU-förslaget att införa ytterligare krav på bioenergi i EU:s taxonomi. Det framgår i ett brev till EU-kommissionen som energiminister Anders Ygeman skrivit under, tillsammans med nio andra länder.

I brevet framhålls att det är avgörande att bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterier i EU:s förnybarenergidirektiv också klassas som en hållbar investering enligt taxonomin.

- För att kunna nå de höga klimatmål som den svenska kollektivtrafiken har formulerat är det nödvändigt att EU:s taxonomi drar åt samma håll som övriga klimatåtgärder. I och med att förslaget snarast motarbetar framställning av biodrivmedel och betraktar el från vattenkraft som icke hållbar är Sveriges initiativ till brevet utmärkt, kommenterar Mattias Adell, SVensk Kollektivtrafiks projektledare för miljöfrågor.

Länk till regeringens pressmeddelande

Kontaktperson: Mattias Adell