2018-05-31

Tågförseningar och regionalbanor på JBS-möte

På styrelsemötet för JBS, Järnvägsbranschens samverkansforum den 17 maj diskuterades årets tre fokusområden; punktlighet, kompetensförsörjning och kapacitet.

En omfattande handlingsplan inom kompetensområdet är framtagen och flera delprojekt kommer att sättas igång under året. Ett samarbete är initierat med KTH och den nya websidan Järnvägsjobb.se är uppdaterad. Den tuffa vintern har inneburit att punktligheten har försämrats och en stor del av förseningstimmarna beror på fordonsfel samt godstrafik. På mötet redovisades utmaningarna för Södra stambanan av stråkansvarig, där hastighetsnedsättningar och förseningar för långväga tåg inte kan återhämtas. Svensk Kollektivtrafik var på plats och betonade att de nya konstruktionsreglerna inte får innebära att den regionala trafiken nedprioriteras och efterlyste tydliga spelregler när kapaciteten inte räcker till. Dessutom diskuterades behovet av en nationell trafikförsörjningsplan.

Läs mer om JBS