2015-05-22

Tågtrafiken kan gå som vanligt efter den 1 juli

I måndags fattade Post- och Telestyrelsen beslut om att skyddet för järnvägens kommunikation förlängs till 1 juli 2016. Det är den förlängning på ett år för installering av filter i tågfordon som Svensk Kollektivtrafik tillsammans med SKL och Branschföreningen Tågoperatörerna har önskat och framgångsfullt verkat för i Näringsdepartementets styrgrupp.

Sammanfattning:

• Tågtrafiken kommer att kunna gå som vanligt efter 1 juli i år.

• Filter måste vara installerade i tågfordon till den 1 juli 2016.

• Mobiloperatörerna väljer att acceptera förlängningen av tidsgränsen och kommer därmed inte att utöka sin sändningsstyrka under denna period i järnvägsnära läge.

• Det bidrag som kommer att kunna sökas för filter och installation har varit nere och vänt hos EU-kommissionen. De betraktar det inte som statsstöd, utan som en nationell angelägenhet. Bidraget kommer att kunna sökas hos Trafikverket.

• Trafikverket kommer att ta bort, eller revidera, sitt krav i järnvägsnätsbeskrivningen som beskriver att filter måste vara installerade från 1 juli i år.

• I styrgruppen har Svensk Kollektivtrafik tillsammans med SKL och Branschföreningen Tågoperatörerna framfört önskemål om en nationell koordinator för att alla ska komma i mål till 1 juli 2016. Detta fortsätter att diskuteras och gott hopp finns om att en sådan roll tillsätts på Trafikverket.

• Nästa styrgrupp på Näringsdepartementet är måndagen den 25 maj.

 

Se också Svensk Kollektivtrafiks remissvar i frågan