2020-06-17

Tänk efter: måste du verkligen resa med buss, tåg eller båt i midsommar?

Sverige står inför en av årets största resehelger och solen lyser. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik uppmanar nu dig som planerar att resa med kollektivtrafik utan platsbokning att tänka efter innan du åker. Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd kräver att du tar ett stort personligt ansvar för att undvika smittspridning.

- Den regionala och lokala kollektivtrafiken är beredd på att många vill resa under helgen, inte minst med skärgårdsbåtarna, men det finns risk för trängsel. Skärgårdstrafiken är kollektivtrafik, precis som en stadsbuss, och det betyder att någon plats ombord inte kan garanteras, varken dit eller hem. Trängsel kan även uppstå på bussar och tåg till populära sommardestinationer. Därför vill vi uppmana dig som resenär att ställa dig frågan: Måste du verkligen resa med kollektivtrafiken i midsommar? Kan du välja att avstå eller resa på annat sätt? säger Helena Leufstadius, vd för Svensk Kollektivtrafik.

Från den 13 juni gäller Folkhälsomyndighetens nya allmänna råd för resor i kollektivtrafiken:

  • om det är möjligt, gå, cykla eller använda andra alternativa färdsätt,
  • undvik att resa med sådan kollektivtrafik och sådana allmänna färdmedel där det inte går att boka en plats,
  • håll avstånd till varandra och följ anvisningar i kollektivtrafiken och i andra allmänna färdmedel.


Svensk Kollektivtrafik skickar därför en uppmaning inför helgen:
Om du inte har något alternativ till kollektivtrafiken, sök information på våra medlemmars hemsidor (t ex Västtrafik, SL, Kollektivtrafiken Gotland och Dalatrafik) om hur du bäst kan planera din resa för att undvika trängsel. Res inte om du känner dig sjuk och har minsta symptom. Följ de anvisningar du får från personalen på båtar, tåg, bussar och stationer.

Men framför allt – visa hänsyn till dina medresenärer och personal så att alla får en glad och trygg midsommar. Kollektivtrafiken ser fram emot att välkomna alla resenärer som vanligt när pandemin är över!

Kontaktinfo: 
Helena Leufstadius, tel 072-718 08 65