2016-01-15

Thomas tar över när Björn slutar

Thomas Wilhelm kommer att arbeta som konsult hos Svensk Kollektivtrafik under våren med frågor kring tillgänglighet. Han tar över arbetet från Björn Sundvall som nu gått i pension.

Thomas kommer att fortsätta med det samordnande branschuppdrag han tidigare haft hos Samtrafiken, men i Svensk Kollektivtrafiks regi. Tack för ditt arbete, Björn och välkommen, Thomas!

Kontakta Thomas Wilhelm: 

Mail: thomas.wilhelm@svenskkollektivtrafik.se

Tel: 070 762 38 91