2015-01-22

Tilläggsuppdrag till Utredningen om Järnvägens organisation

Gunnar Alexanderssons utredning om järnvägens organisation där Svensk Kollektivtrafik deltar i flera grupper förlängs. Utredningen har fått ett tilläggsuppdrag från Näringsdepartementet, som vill ha förslag på hur det löpande underhållet av infrastrukturen skulle kunna organiseras.

Svensk Kollektivtrafik deltar i utredningens olika grupper med Conny Strand, Svensk Kollektivtrafik, Magnus Andersson, Skånetrafiken, Gunnar Wulff, Öresundståg, Jarl Samuelsson, Västtrafik, Eva Leijon och Carl Silfverhielm, SLL, och Mårten Levin, Mälab.