2016-05-03

Tillgänglighetsplan behöver förtydligas

Svensk Kollektivtrafik menar att Transportstyrelsen behöver förtydliga sitt förslag för att undanröja tillgänglighetshinder i tåg och på stationer.

Detta gäller mindre arbeten som inte kräver nytt godkännande från Transportstyrelsen, kommande inventeringar och av station manager. Det framgår i remissvaret till Transportstyrelsen angående förslaget till svensk genomförandeplan. EU ställer krav på att medlemsstaterna ska ta fram genomförandeplaner för att undanröja tillgänglighetshinder i tåg och på stationer.

Ta del av remissvaret här.