2015-05-22

Tillsammans för tåg i tid

Det branschgemensamma arbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT) där Svensk Kollektivtrafik deltar aktivt fokuserar på utpekade effektområden och nästa resultatkonferens är den 7 oktober 2015 i samband med Nordic Rail. Målet är att punktligheten för alla tåg ska ha ökat från 90 till 95 procent till 2020.

- Vid senaste styrgruppsmötet var vi överens om att stärka resurserna för det gemensamma arbetet, säger Stefan Sedin, VD Svensk Kollektivtrafik. Vi är på rätt väg och inom effektområdena pågår ett intensivt arbete med att identifiera åtgärder både på kort och lång sikt.

På konferensen den 7 oktober som är på Nordic Rail i Jönköping presenteras hur arbetet bedrivs, vilka resultat som uppnåtts och vad som behöver göras. Inbjudan och program kommer efter sommaren.

Läs mer om arbetet som pågår inom Tillsammans för tåg i tid (TTT)