2016-11-24

Trafikutskottet fick veta mer om kollektivtrafik

Riksdagens trafikutskott hade bjudit in till öppen utfrågning om ”ett ökat kollektivt resande för framtiden”. Tio representanter från branschen fick åtta minuter var att berätta om branschens utmaningar och möjligheter utifrån sina olika perspektiv.

Tre representanter från Svensk kollektivtrafiks medlemsföretag fick presentera sin verksamhet: Sören Bergerland, trafikdirektör vid Blekingetrafiken, Ulrika Bokeberg, kollektivtrafikdirektör i Västra Götalands-regionen och Caroline Ottosson, Förvaltningschef, Trafikförvaltningen SLL. De berättade hur de arbetar med kollektivtrafikfrågor idag och gav även goda råd och tydliga budskap kring vad som behövs i framtiden för att kunna gå vidare med utvecklingen.

På plats fanns även Karin Brundell Freij, WSP, som berättade om Partnersamverkans idéstudie kring styrmedel för att öka det kollektiva resandet, som presenterades på Almedalen i juli. Partnersamverkans idéstudie kring styrmedel för att öka det kollektiva resandet presenterades när Riksdagens trafikutskott bjöd in till öppen utfrågning om ”ett ökat kollektivt resande för framtiden”. Tio representanter från branschen fick 8 minuter var att berätta branschens utmaningar och möjligheter utifrån sina olika perspektiv. Karin Brundell-Freij från WSP presenterade studien som togs fram inför Almedalen i juli. Det samhällsekonomiskt mest effektiva skulle enligt idéstudien vara att satsa på ett kombinerat paket av både kollektivtrafikfrämjande och privatbilshämmande åtgärder.