2017-10-05

Trafikutveckling får eget nätverk

Den 24 oktober är det dags för uppstart för Svensk Kollektivtrafiks nya medlemsnätverk för de som arbetar med trafikplanering, trafikutveckling och trafikstrategi.

Till första mötet planeras bland annat programpunkter om stadstrafikkompassen, biljettstatistik som planeringsunderlag och hur kollektivtrafiken är en del i framtidens samhällsbyggnad. Tipsa gärna kollegor som kan vara intresserade av det nya nätverket!

Kontaktperson på Svensk Kollektivtrafik: Mattias Andersson