2015-03-04

Trafikverkets förslag riskerar att lamslå järnvägstrafiken den 1 juli!

Svensk Kollektivtrafik har i dagarna besvarat en remiss rörande ändring av Järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) från Trafikverket. JNB är det dokument som reglerar de löpande riktlinjerna för tågtrafiken.

Om Trafikverket står fast vid sitt beslut om ändring av nuvarande JNB kommer stora delar av tågtrafiken att stoppas den 1 juli i år. Det handlar om att Post och Telestyrelsen kommer att tillåta mobiltelefonoperatörerna att öka signalstyrkan från detta datum. För att trafikkommunikationen på tågen inte ska störas måste frekvensfilter installeras. Det är dock olagligt enligt EU att installera sådana filter före den 1 juli.

Det råder även osäkerhet i branschen kring vilken teknisk lösning som ska väljas. Ett rent moment 22 alltså. Utifrån ett EU-perspektiv kan det dessutom ifrågasättas om Trafikverkets tillkommande krav verkligen är förenligt med EU-förordningar och TSD:er på området där huvudkravet är interoperabilitet över hela det europeiska järnvägsnätet. 

Svensk Kollektivtrafik och Branschförbundet Tågoperatörerna har båda kraftfullt motsatt sig förslaget och kräver att Trafikverket ser till att frågan löses på ett tillfredställande sätt för branschen och Sveriges tågresenärer. Det vi saknar är det Trafikverk som tar ansvar för kollektivtrafikens utveckling i positiv riktning.  

Läs hela remissvaret