2015-05-04

Transdev Sverige AB får i uppdrag att köra Ultra-trafiken för Länstrafiken i Västerbotten

Länstrafiken i Västerbotten har på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i länet genomfört upphandling avseende utförandet av Ultra-trafiken de kommande tio åren. Efter utvärderingsprocessen har Länstrafiken valt att tilldela Trandev Sverige AB uppdraget.

Upphandlingen har genomförts i mycket nära samarbete med Umeå kommunföretag som är den part som beställer och betalar för trafiken.

”Vi har upplevt ett mycket stort intresse för denna upphandling. Umeå är intressant, med en mycket positiv resandeutveckling vilket märkts i de anbud vi utvärderat. Det har varit mycket väl genomarbetade anbud från fyra kompetenta och seriösa trafikföretag” säger Harriet Söder, vd för Länstrafiken.

Umeå kommer, från och med sommaren 2016, men ännu mer från 2019 att ha en mycket modern och miljövänlig fordonsflotta som kommer att bidra till att förbättra luftkvaliteten i staden.

”Vår nuvarande satsning på elbussar kommer att vara fullt genomförd under 2019 då vi planerar för att ha 33 fullelektriska bussar i trafiken. Det i kombination med drygt 20 st nya Euro VI-bussar gör att Umeås fordonsflotta kommer att vara den renast någonsin” säger en nöjd Fredrik Forsell, kollektivtrafikchef vid Umeå kommunföretag.

Läs pressmeddelandet i sin helhet