2015-11-19

Tre kör skärgårdsbåtarna

Blidösundsbolaget, TRSM Group 1 och Utö Rederi kommer att köra skärgårdstrafiken i Stockholms skärgård åt Stockholms läns landsting.

 Den kollektiva sjötrafiken i Stockholms skärgård omfattar sjötrafik inom sex olika trafikområden från Arholma i norr till Landsort i söder med trafikstart i april 2016. Leverantören får ersättning utifrån utförd trafik och målet är att öka antalet resande i skärgården, att behålla en hög kundnöjdhet samt effektivisera verksamheten.

Läs mer här.