2015-10-09

TTT ska ge punktligare tåg

Den 7 oktober medverkade Svensk Kollektivtrafik på resultatkonferensen för punktlighet i branschsamarbetet Tillsammans för tåg i tid (TTT).

Konferensen var den tredje som genomförs. Där presenterades information om hur långt arbetet kommit och framtida inriktning av styrgrupp och effektområdesansvariga. Svensk Kollektivtrafik är tillsammans med flera av våra medlemmar aktivt deltagande parter i arbetet. Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik, ansvarig för effektområdet Fordon presenterade områdets resultat hittills. Fordon är ett av de åtta prioriterade områden inom TTT.

I dag är 9 av 10 tåg i tid. Det är inte tillräckligt för den enskilde resenären och godstransportören. Inom fem år ska punktligheten öka till 95 procent. I praktiken innebär det en halvering av antalet försenade tåg. Varje dag reser 370 000 personer och 180 000 ton gods transporteras med järnvägen.

Läs mer om arbetet inom TTT och ta del av årets resultatrapport.