2018-02-23

UL med i ANBARO

UL har i februari anslutit sina anordnade sjukresor till Svensk Kollektivtrafiks branschgemensamma kvalitetsundersökning ANBARO.

Barometern för anropsstyrd trafik, ANBARO, är en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken, dvs färdtjänst, sjukresor och övrig efterfrågestyrd trafik.

Under denna vår pågår en upphandling för en ny avtalsperiod. Våra medlemmar kommer när avtalet träder i kraft i januari 2019 bland annat att få utökade möjligheter att använda ANBARO till kvalitetsundersökningar kring både handläggning och anropsstyrd trafik.

Läs mer om ANBARO