2015-09-17

Ulf Nilsson ny ordförande i Svensk Kollektivtrafik

Ulf Nilsson (s) valdes till ny ordförande på årsstämman för Svensk Kollektivtrafik torsdagen den 17 september 2015. Ulf Nilsson är ordförande i Regionförbundet och ordförande i Trafikstyrelsen i Kalmar län.

– Det blir spännande att vara med och utveckla kollektivtrafiken de närmaste fyra åren, inte minst om det blir fler stora regioner i Sverige, för där är kollektivtrafiken en mycket viktig pusselbit för att få allt att fungera, säger Ulf Nilsson. 

På årsstämman fattades även beslutet att medlemsägda bolag som bedriver regional tågtrafik får bli medlemmar, exempelvis MÄLAB, Norrtåg och Öresundståg.

– Beslutet innebär att Svensk Kollektivtrafik kommer att kunna arbeta med tågfrågor med ännu större kraft än tidigare. En viktig fråga är att få fram ett integrerat järnvägssystem med plats för såväl nya höghastighetståg som de regionala tågen. Alla tåg måste få tillgång till de regionala resecentren, så att vi ser till att resenärerna får en bekväm resa från dörr till dörr, säger Ulf Nilsson.

Till styrelsen valdes även ett antal nya ledamöter, bland annat 1e vice ordförande Ulrika Frick (mp) Västra Götalandsregionen och 2e vice ordförande Fredrik Ahlstedt (m) Landstinget i Uppsala län. 

För mer information:
Ulf Nilsson, ordförande Svensk Kollektivtrafik, 070-530 25 09 
Stefan Sedin, vd, Svensk Kollektivtrafik, 072-718 08 65

Här finns hela nya styrelsen.