2016-12-06

Uppdaterad förarcertifiering på gång

I år har nästan 1000 förare i Sverige blivit certifierade genom Svensk Kollektivtrafiks utbildning för serviceresor. Vid det senaste användarmötet för Förarcertifiering Serviceresor den 1 december presenterades en ny uppdaterad utbildningshandbok och omfattande uppdateringar i hela systemstödet.

En arbetsgrupp bildades för att se över de gemensamma frågorna i provet och ta fram nya. Även bildspelet som används i utbildningen håller på att uppdateras. De som certifierar för serviceresor idag är Västtrafik, Färdtjänsten i Göteborg, Skånetrafiken, Länstrafiken Kronoberg, Jönköpings Länstrafik, Hallandstrafiken, Länstrafiken Örebro, Dalatrafik, X-trafik, Blekingetrafiken och Värmlandstrafik.