2015-05-20

Uppföljningsmöte om tillgänglighetsfrågor i kollektivtrafiken den 3 juni

Den 29 april hölls en temadag kring tillgänglighet i kollektivtrafiken som Svensk Kollektivtrafik arrangerade tillsammans med Samtrafiken. Den 3 juni arrangeras nu ett uppföljningsmöte där några myndigheter får presentera hur de har arbetat med tillgänglighetsfrågor under den senaste tiden.

Är du intresserad av att delta den 3 juni eller har frågor?

Kontaktperson Svensk Kollektivtrafik
Björn Sundvall 
Tel: 072-546 15 21

 

Välkommen att anmäla dig här!

 

Program 3 juni

(Preliminär agenda för dagen)

09.00 - 09.30 Registrering och välkomstfika

09.30 - 09.45 Gerhard Wennerström, vd Samtrafiken, inleder

09.45 - 10.15 Sveriges bussföretag
Alan Björk - som förutom att han är koncernchef för Björks-Byberg koncernen så är han en av våra representanter i Buss 2014-gruppen sedan många år. Alan kommer att berätta om det arbetet som gjorts avseende tillgänglighetsbehoven i bussar upphandlad linjetrafik. 

Mikael Persson - från Sveriges Bussföretag kommer att berätta hur branschen ska implementera aktuella delar av förordningen om passagerarrättigheter för bussresenärer. Denna del berör framför allt den kommersiella linjetrafiken.

10.15 - 11.00 Transportstyrelsen
Heléne Jarefors - Väg- och järnvägsavdelningens arbete kopplat till funktionshindersfrågor och tillgänglighet.

11.00 - 11.15 Transportstyrelsen
Christina Östberg - Transportstyrelsens ansvar för tillsyn och regelgivning vid sjöfart.

11.15 - 12.30 Lunch

12.30 - 13.00 Jernhusen - Thomas Brock

13.00 - 13.30 Myndigheten för delaktighet
Uppföljning av tillgänglighet och användbarhet i transportsystemet. Myndigheten för delaktighet ger en bild av arbetet med uppföljningen av funktionshinderpolitiken. Resultat och analyser från årets uppföljning av kommuner samt regionala kollektivtrafikmyndigheter presenteras. Dessutom finns ny data från undersökningspanelen Rivkraft.

13.30 - 14.00 Trafikverket - Tiina Ohlsson

14.00 - 14.30 Fika

14.30 - 15.00 Trafikverket – Roland Palmqvist - Fullt tillgängliga bytespunkter

15.00 - 15.30 Diskussioner om diskriminering inom kollektivtrafiken

15.30 - 16.00 Sammanfattning av dagen

Lokal: Samtrafiken, Kollektivtrafikens hus, Centralplan 3, Stockholm

Till Samtrafikens hemsida