2015-01-20

Upphandling av trafiken i Ragunda

I fredags tilldelades Centrala Buss avtalet för linjetrafik inom Ragunda Kommun. Kontraktssumman på 14,43 Mkr innebär en kostnadsökning på 28% jämfört med dagens avtal och Länstrafiken ser oroande på att endast ett anbud inkommit i upphandlingen.

När upphandlingstiden gått ut hade endast ett anbud gällande trafikavtalet för linjetrafiken i Ragunda kommit in.

– Syftet med offentliga upphandlingar är bland annat att för skattebetalarnas räkning dra nytta av konkurrensen på aktuell marknad. När bara en aktör lämnar in anbud och prisökningen blir så här stor är det ett bekymmersamt läge, säger Thomas Hägg, TF VD Länstrafiken i Jämtlands län AB.

– Om denna tendens fortsätter är vi kanske tvingade att i framtiden köra all busstrafik och även småbilstrafik som färdtjänst och sjukresor i egen regi, säger Thomas Andersson, TF ordförande Länstrafiken.

Trafikavtalet är ett s.k. produktionsavtal. Det innebär att Centrala Buss får en fast ersättning som baseras på den produktion som beställts. Totalt landar kontraktsumman på 14.43 Mkr vilket är 28 % i kostnadsökning jämfört med dagens avtal.

Kontraktstiden är på åtta år och trafikstart 13:e december 2015.