2016-05-23

Frågor om krav på sociala villkor på upphandlingsseminarium

Ett trettiotal deltagare samlades till årets upphandlingsseminarium för Serviceresor som samarrangerades med Svenska Färdtjänstföreningen.

Stort fokus var på vilka krav man kan ställa när det gäller sociala villkor. Kerstin Ahlberg från Stockholms universitet och Lisa Sennström från Upphandlingsmyndigheten reflekterade över vilka effekter man kan få om man inte ställer sådana krav och vilka som uppstår om man ställer dem. Deltagarna lärde sig också om hur nya lagstiftningar kring personuppgifter, tillgänglighet och upphandling kommer påverka vilka möjligheter och hur upphandlingar kan utformas i framtiden. En stor del av dagen var det också fokus på verktyg och krav kring uppföljning av avtal, i alla från ANBARO, förarcertifiering, kvalitets- och samverkansmodeller. Dagen avslutades med erfarenheter från Stockholms stads stora upphandling kring omsorgs- och skolresor. Förutom kunskap från föreläsarna utbyttes erfarenheter mellan deltagarna och knöts nya kontakter genom nätverkande.

Ta del av dokumentationen här.