2018-10-23

Uppsats om högkvalitativa bussystem får 60 000 kronor

Årets bästa examensarbete på temat ”Kollektivtrafik på väg” har korats och priset på 60 000 kr går till Frida Odbacke, Lunds universitet, för examensarbetet ”Bedömningsverktyg för svensk BRT – Redskap för planering och utvärdering av högkvalitativa bussystem i Sverige”

Sedan drygt tio år tillbaka har priset delats ut för att uppmärksamma uppsatser som är av intresse för kollektivtrafikbranschen och håller högsta vetenskapliga kvalitet. Priset delades ut på Persontrafikmässan i Stockholm den 23 oktober.

Frida Odbacke skrev sitt examensarbete vid Institutionen för Teknik och Samhälle, Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och juryns motivering lyder:

”För att ha tydliggjort vad BRT är i den svenska kontexten och därmed ökat förståelsen för BRT samt att ha utformat ett praktiskt och användarvänligt verktyg för planering av BRT-system som fungerar i Sverige. Verktyget hjälper till att skapa en konkret bild av det som många hittills haft en vag idé om. Arbetet är mycket välskrivet, håller god vetenskaplig höjd och är ingenjörsmässigt exemplariskt genomfört.”

Helena Svensson, utbildningskoordinator på K2, är juryns ordförande.

– Vi är verkligen glada att kunna dela ut det här priset. Det sätter fokus på forskningen kring aktuella kollektivtrafikfrågor och det var flera intressanta och viktiga teman som dök upp bland årets examensarbeten. Det är många duktiga studenter som intresserar sig för kollektivtrafik och det är mycket lovande inför framtiden, säger Helena Svensson.

Förutom Helena Svensson ingick Lars Annerberg från Sverige Bussföretag och Lars Sandberg från Svensk Kollektivtrafik i juryn. Priset sponsras av SKL, Nobina, Nettbuss Sverige, Keolis, Arriva, Transdev och Björks& Byberg.

Kontaktuppgifter till personer från samtliga organisationer:

Lars Annerberg, Sveriges Bussföretag, 08-762 71 57

Helena Svensson, K2 Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Lars Sandberg, Svensk Kollektivtrafik