2015-04-10

Uppstart för nytt projekt för tryggare och säkrare skolskjuts

Varje år är det över 400 000 barn som åker skolskjuts. För att färden ska bli trygg och säker är det viktigt att informera barnen och även deras föräldrar om vad de ska tänka på före, under och efter färden. Därför genomför Svensk Kollektivtrafik ett projekt tillsammans med Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Trygg Hansa för att ta fram utbildningsmaterial som kan användas vid föräldramöten och skolbesök.

Materialet kommer att kunna anpassas beroende på barnens ålder och får användas fritt för alla som informerar, oavsett om det är beställare, operatör eller skolpersonal som träffar barnen.

Som ett första steg har projektgruppen hållit ett första möte. Under våren görs en nulägesrapport med statistik och fakta som ska användas som utgångpunkt för hur projektet ska utformas. En inventering av vilken typ av material som används idag och vad som efterfrågas kommer också att ingå i nulägesanalysen.