2015-03-02

Utbildningsdag för politiker i Norrbotten

Svensk Kollektivtrafik deltog vid en utbildningsdag för politiker i slutet av februari som arrangerades av Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten.

Förutom en övergripande information om Svensk Kollektivtrafiks verksamhet som branschorganisation och vårt samarbete inom Partnersamverkan samt övriga aktörer i branschen gjorde vi fördjupningar kring för Norrbotten intressanta remisser, våra nätverk och gemensamma kvalitets- och uppföljningssystem.