2015-12-16

Utvärdering av trafikförsörjningsprogrammen

Alla län vill öka resandet med kollektivtrafik. Och samtliga län har mål om ökad marknadsandel. Det framgår av en rapport som Svensk Kollektivtrafik har tagit fram.

I rapporten redovisas en genomlysning av trafikförsörjningsprogrammen hos de regionala kollektivtrafikmyndigheterna (RKM), hur mål och strategier är formulerade generellt och även vad det finns för mål och strategier för att utveckla tågtrafiken.

Ta del av rapporten här.