2017-03-30

Debatt: Utveckla de regionala järnvägarna

De regionala järnvägarna bör utvecklas, inte avvecklas. Trafikverket hotar med att lägga ned de regionala järnvägarna men analyser visar att det finns potential att mer än fördubbla resandet på många av banorna. På flera av banorna är efterfrågan på trafik större än det finns kapacitet, skriver Svensk Kollektivtrafik i en debattartikel i Dagens Samhälle den 30 mars 2017.

Samtidigt som regeringen vill att tågresandet ska öka, och att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna, hotar Trafikverket med att lägga ned de regionala järnvägarna. 16 banor med persontågstrafik är hotade. På 15 av dem går godstågstrafik som är viktiga för näringslivet.

Enligt Trafikverkets definition är dessa banor lågtrafikerade. Svensk Kollektivtrafiks analys visar att dessa banor är allt annat än lågtrafikerade. Varje år görs det nästan 4 miljoner resor på de regionala järnvägarna, jämfört med till exempel 25 miljoner för hela SJ. Det finns dessutom potential att kraftigt öka resandet. 

Länk till artikeln.